Konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADy 2024“

Vážení členovia a nečlenovia AČE SR,

v dňoch 21.3. – 22.3.2024 sa uskutočnila v Hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR, Asociací pro vodu ČR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Zborník abstraktov: Zborník abstraktov KaO 2024

Fotografie z podujatia