Odborný seminár, AQUA 2011

Dňa 22.9.2011 sa v rámci 18. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2011 uskutočnl odborný seminár „Quo vadis slovenská čistiarenská legislatíva?“, organizovaný pod záštitou AČE SR a OEI FCHPT STU. Bližšie informácie o tomto odbornom seminári si môžete pozrieť a stiahnuť kliknutím na uvedený odkaz  Program odborného seminára .

Prednášky zo seminára si môžete pozrieť v poradí, v akom boli na seminári odprednášané v priložených súboroch: Drtil   Ďuroška   Kleinertová Námer  Pénzes  Frank   Bilanin

Fotogaléria