9. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”

V dňoch 13. – 15.10.2015 sa v Podbanskom konala pod záštitou Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, člen ZSVTS  9. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

Bližšie  informácie  o uvedenom podujatí nájdete na priložených linkoch:

http://www.vuvh.sk/default.aspx?nid=52

http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/konferencie/9-bienalna-konferencia—rekonstrukcie-stokovych-sieti-a-cistiarni-odpadovych-vod