Odborná konferencia „Maďarsko-slovenské Odborné a Obchodné stretnutie vodarenského priemyslu – Pozitívny vplyv ESG na budúcnosť sektora“ – pozvánka

V dňoch 18. – 19. septembra 2024 sa bude v Hoteli Európa v Komárne konať odborná konferencia „Maďarsko-slovenské Odborné a Obchodné stretnutie vodárenského priemyslu – Pozitívny vplyv ESG na budúcnosť sektora“ .

Bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke k podujatiu: Pozvánka na odbornú konferenciu

Odborný webinár „Odľahčovacie komory – budúci strašiak odvádzania odpadových vôd“ – Prednášky z podujatia

Dňa 20. júna 2024 so začiatkom o 13,30 hod sa uskutočnil odborný webinár „Odľahčovacie komory – budúci strašiak odvádzania odpadových vôd“, organizovaný Asociáciou čistiarenských expertov SR, Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava a Ústavom hydrológie SAV, v.v.i.

Prednášky z podujatia

webinar ACE OK Sokac

webinar ACE OK Gibala

webina ACE OK Suchánek

Bližšie informácie o podujatí a link na webinár nájdete v priloženej pozvánke k podujatiu:

Webinár odľahčovacie komory

13. bienálna konferencia „ODPADOVÉ VODY 2024“ – 1. cirkulár

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v dňoch 16. – 18. októbra 2024, sa pod záštitou AČE SR, v spolupráci s AVS, OEI FCHPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a KZaEI SvF STU Bratislava bude v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese konať 13. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „ODPADOVÉ VODY 2024“.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženom prvom cirkulári k podujatiu: Prvý cirkulár OV 2024 Čítať ďalej „13. bienálna konferencia „ODPADOVÉ VODY 2024“ – 1. cirkulár“

Odborný seminár „Čištění průmyslových odpadních vod – 2024“ – Prvý cirkulár a žiadosť o zasielanie príspevkov

Vážení členovia a nečlenovia AČE SR,

v  dňoch 19.9.2024 – 20.9.2024 sa bude v Vinné sklepy u Jeňoura  a hotel Beatrice, Prušánky – Nechory 836,  konať odborný seminár „Čištění průmyslových odpadních vod – 2024“.

Bližšie informácie o podujatí a žiadosť o zasielanie príspevkov nájdete v priloženom prvom cirkulári podujatia:  První cirkulář semináře Čištění průmyslových odpadních vod_2024

12. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“

V dňoch 20. – 22. 10. 2021 usporadúva Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislave, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, členom ZSVTS

online 12. bienálnu konferenciu “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

2. cirkulár konferencie s programom je k stiahnutiu a nahliadnutiu tu:2. cirkular Rekonstrukcie SS a COV 2021

Pre ďalšie informácie k podujatiu prosím kliknite na priložený odkaz: http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=67