Seminár „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“ – Prvá pozvánka a žiadosť o zaslanie abstraktov príspevkov

V dňoch 30. – 31. 5. 2024 sa bude v Hotel Tatrawest, Zuberec konať 14. ročník diskusného seminára zameraného na problematiku čistenia a recyklácie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia v chránených krajinných oblastiach, decentrálne riešenie, vidiek „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“, usporadúvaný Asociáciou čistiarenských expertov SR, odbornou skupinou Malé a domové ČOV, v spolupráci s Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave a Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO).

Pozvánku, bližšie informácie o podujatí a žiadosť o zaslanie abstraktov nájdete v priloženej pozvánke:

Pozvánka na seminár „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“

Odborný webinár „Fosfor a jeho budúcnosť na čistiarňach odpadových vôd“ – Program a link na videá z prednášok

Vážení členovia a nečlenovia AČE SR,

dňa 17.01.2024 so začiatkom o 13:00 hod. sa uskutočnil online odborný webinár „Fosfor a jeho budúcnosť na čistiarňach odpadových vôd“.

Bližšie informácie o programe odborného webinára nájdete v priloženej pozvánke:

Pozvánka s programom na odborný webinár Fosfor a jeho budúcnosť na čistiarňach odpadových vôd

Videá z prednášok sú dostupné na:

https://www.youtube.com/@ACE_SR

Konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v dňoch  21. – 22.3.2024  sa uskutočnila v Hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR, Asociací pro vodu ČR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Fotografie z podujatia:

Bližšie informácie k podujatiu nájdete v priloženom 2. cirkulári a v programe podujatia :

Program konferencie KALY A ODPADY 2024

2. cirkulár konferencie KALY A ODPADY 2024

Informácie o konferencii sú dostupné na:

https://konferencia.acesr.sk/


12. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“

V dňoch 20. – 22. 10. 2021 usporadúva Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislave, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS  a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava, členom ZSVTS

online 12. bienálnu konferenciu “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”.

2. cirkulár konferencie s programom je k stiahnutiu a nahliadnutiu tu:2. cirkular Rekonstrukcie SS a COV 2021

Pre ďalšie informácie k podujatiu prosím kliknite na priložený odkaz: http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=67