13. bienálna konferencia „ODPADOVÉ VODY 2024“ – 1. cirkulár

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v dňoch 16. – 18. októbra 2024, sa pod záštitou AČE SR, v spolupráci s AVS, OEI FCHPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a KZaEI SvF STU Bratislava bude v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese konať 13. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „ODPADOVÉ VODY 2024“.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženom prvom cirkulári k podujatiu: Prvý cirkulár OV 2024