Odborná konferencia „Maďarsko-slovenské Odborné a Obchodné stretnutie vodarenského priemyslu – Pozitívny vplyv ESG na budúcnosť sektora“ – pozvánka

V dňoch 18. – 19. septembra 2024 sa bude v Hoteli Európa v Komárne konať odborná konferencia „Maďarsko-slovenské Odborné a Obchodné stretnutie vodárenského priemyslu – Pozitívny vplyv ESG na budúcnosť sektora“ .

Bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke k podujatiu: Pozvánka na odbornú konferenciu