15. bienální konference CzWA VODA 2023 – 2. cirkulár podujatia – pozvánka a program informácie k podujatiu

Vážený členovia i nečlenovia AČE SR,

V dňoch 20. – 22. septembra 2023 sa bude v meste Litomyšl konať 15. bienálna konferencia CzWA VODA 2023.

Pozvánka a program k podujatiu sú dostupné v 2.cirkular_VODA 2023_Pozvanka a program

Ďalšie informácie sú dostupné na https://www.bienalkaczwa.cz/

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky zároveň otvára bezplatnú účasť na 15. bienálnej konferencii CzWA VODA 2023 pre 10 mladých „čistiarenských“ študentov, doktorandov alebo pracovníkov v odbore mladším ako 35 rokov, ktorí zašlú na konferenciu abstrakt (poster, prednáška) príspevku, v ktorom sú uvedení ako prvý autor, bude účasť na konferencii plne hradená zo strany AČE SR.

Podmienky pre získanie dotácie zo strany AČE:
– téma príspevku by mala zodpovedať zameraniu Asociácie (kanalizácie, čistenie odpadových vôd, spracovanie kalov, a pod.)
– prvý autor musí mať v čase konania konferencie menej ako 35 rokov
– do 1. marca 2023 zašle abstrakt na adresu zuzana.matulova@epra.sk
– komisia AČE vyberie 10 najlepších príspevkov, ktorým bude hradená účasť na konferencii VODA 2023
– do 15. marca 2023 autori vybraných príspevkov zaregistrujú svoj abstrakt v registračnom systéme konferencie VODA 2023
– vložné a ubytovanie bude následne hradené vybraným účastníkom Asociáciou
– aktívne sa zúčastni na konferencii VODA 2023 (prednáška, poster)

13. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ – 2. cirkulár a program podujatia

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v termíne 18. – 20. 10. 2023 sa bude v hoteli Podbanské konať 13. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“.

Bližšie informácie a program podujatia nájdete v priloženom 2. cirkulári: Rekonstrukcie SS a ČOV_2023_2_cirkular

Ďalšie informácie nájdete na www.vuvh.sk

25. Valné zhromaždenie AČE SR – Zápis z VZ

Vážení členovia a nečlenovia AČE SR,

dňa 19.04.2023, so začiatkom o 09:30 hod., sa v Hoteli Bratislava v Bratislave konalo 25. Valné zhromaždenie AČE SR, ktorého súčasťou bol aj odborný seminár korporatívneho člena AČE SR – AERZEN Slovakia, s.r.o.

Valné zhromaždenie bolo otvorené len pre členov AČE SR a pozvaných hostí, odborný seminár, ktorý sa začínal o 13:00 hod., bol otvorený aj pre členov aj pre nečlenov AČE SR.

Zápis z 25. Valného zhromaždenia AČE SR: Zápis z valného zhromaždenia z roku 2023

Bližšie informácie o podujatí sú uvedené v pozvánke ku podujatiu: Pozvánka na 25. Valné zhromaždenie AČE SR

07.02.2023, EWA Webinar „Revision of the Urban Waste Water Treatment Directive“ – Webinar with Michel Sponar

Dňa 07.02.2023 v čase od 10:00 do 11:30 sa bude konať  online seminár organizovaný EWA na tému revízie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Online seminár je bezplatný.

Bližšie informácie o seminári a k registrácii nájdete na: https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/UWWTD.html