Prianie k jubileu pán doc. Hyánek

Vážený pán doc. Hyánek,
z hĺbky srdca Vám prajeme všetko najlepšie k Vášmu životnému jubileu 90. rokov, veľa zdravia, radosti a príjemných chvíľ.
 Hyanek
Ďakujeme Vám za všetky rady a skúsenosti, ktoré ste s nami zdieľali v predchádzajúcich
rokoch a tešíme sa na ďalšie podnetné rozhovory.
Všetko najlepšie!
AČE SR