Odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“ – Pozvánka na podujatie a link na prihlásenie sa na podujatie

Dňa 18.5.2022 so začiatkom o 09:30 sa v stredisku Detskej misie Prameň v obci Častá bude konať odborný seminár „Koreňové ČOV – východisko z núdze pre malé obce?“.

Program a ciele podujatia sú uvedené v pozvánke na podujatie Pozvánka na odborný seminár KČOV 2022

Prihlásiť sa na seminár môžete cez link:  https://seminar.acesr.sk/

 

EWA-Innovation Webinar: New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse1

Diskuzní seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“

V dňoch 26. -27.5.2022 sa koná v hoteli  Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou 11. ročník diskuzního semináře Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“. Seminár je organizovaný odbornou skupinou Malé domovní čistírny a odlučovače při Asociaci pro vodu ČR a usporiadaný pod záštitou Regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy.

Pre bližšie informácie k podujatiu, prosím kliknite na http://www.czwa.cz/seminar-cisteni-odpadnich-vod-z-malych-zdroju-znecisteni-s-legendou-CZ506

Prihlášku nájdete TU