Seminár „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“ – Prvá pozvánka a žiadosť o zaslanie abstraktov príspevkov

V dňoch 30. – 31. 5. 2024 sa bude v Hotel Tatrawest, Zuberec konať 14. ročník diskusného seminára zameraného na problematiku čistenia a recyklácie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia v chránených krajinných oblastiach, decentrálne riešenie, vidiek „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“, usporadúvaný Asociáciou čistiarenských expertov SR, odbornou skupinou Malé a domové ČOV, v spolupráci s Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave a Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO).

Pozvánku, bližšie informácie o podujatí a žiadosť o zaslanie abstraktov nájdete v priloženej pozvánke:

Pozvánka na seminár „Čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia“