Konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v dňoch  21. – 22.3.2024  sa uskutočnila v Hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR, Asociací pro vodu ČR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Fotografie z podujatia:

Bližšie informácie k podujatiu nájdete v priloženom 2. cirkulári a v programe podujatia :

Program konferencie KALY A ODPADY 2024

2. cirkulár konferencie KALY A ODPADY 2024

Informácie o konferencii sú dostupné na:

https://konferencia.acesr.sk/