Konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY“ – 1.cirkulár

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v dňoch  21. – 22.3.2024  sa uskutoční  sa v Hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou „KALY A ODPADY 2024“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR, Asociací pro vodu ČR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre otvorenú prezentáciu najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z  oblastí ako sú:

  • aktuálne sú legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti kalov a odpadov,
  • kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd, technológie spracovania kalov,
  • znižovanie uhlíkovej stopy a emisií skleníkových plynov biologického stupňa a kalového hospodárstva ČOV,
  • odpadové hospodárstvo, spracovanie a zhodnocovanie odpadov,
  • recyklácia odpadov,
  • monitoring a analýza kalov a odpadov,
  • energetické využitie odpadovej a cielene pestovanej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, bioplynové stanice.

Bližšie informácie k podujatiu nájdete v priloženom 1. cirkulári k podujatiu: 1.cirkulár_KALY A ODPADY 2024