Odborný seminár “Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV”

Dňa 15. mája 2018 sa v Piešťanoch v Hoteli Park uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI ÚCHEI FCHPT STU odborný seminár “Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV”.

Pozvánka_Prihláška_Program_Odborný seminár

Predášky

Miloslav_Drtil_OEI FCHPT STU

Zuzana_Kalincikova_HACH

Jozef_Tichy_BVS

Peter_Habanek_TVK

Anna_Stefanikova_VVS

Stanislav_Haz_KUNST

Tomas_Buda_Aerzen