19. Valné zhromaždenie AČE SR

ACESR_logo

Dňa 02.03.2017 sa v Kaštieli v Mojmírovciach uskutoční 19. Valné zhromaždenie AČE SR, spojené s odborným seminárom s exkurziou. Valné zhromaždenie bude v čase od 09:00 do 12:00 otvorené len pre členov AČE SR a pozvaných hostí. Odborný seminár so začiatkom o 12:00 bude otvorený aj pre nečlenov AČE SR. Pre bližšie informácie, prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2016

4_ov_2016

V dňoch 19. – 21. 10. 2016 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnila 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2016“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Pre Zhodnotenie 9. bienálnej konferencie Odpadové vody 2016 a fotogalériu podujatia, prosím kliknite na názov podujatia.

Odborný seminár AQUA 2016 “Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?”

aqua2016_3

Dňa 16. 06. 2016 sa v rámci 21. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2016 uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI FCHPT STU odborný seminár “Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?”. Pre bližšie informácie o podujatí, program k podujatiu, fotogalériu a prednášky, prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou KALY A ODPADY 2016

IMG_2622

V dňoch 17. – 18. marca 2016 sa pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky, CzWA – Asociace pro vodu ČR a Oddelena environmetnálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava konala v Senci, v hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou “KALY A ODPADY 2016″. Pre bližšie informácie o podujatí, zhrnutie ku konferencii a fotogalériu, prosím kliknite na názov podujatia.