20. Valné zhromaždenie AČE SR

logo 20. rokov

Dňa 15.03.2018 sa v Hoteli Bratislava v Bratislave uskutoční 20. Valné zhromaždenie AČE SR, spojené s odborným seminárom. Pre bližšie informácie o podujatí, prosím kliknite na názov podujatia.

Kaly a odpady 2018

KaO 20181

V dňoch 20. – 21. júna 2018 sa v Brne bude konať pod záštitou Asociace pro vodu ČR – odborná skupina Kaly a odpady, v spolupráci s Asociáciou čistiarenských expertov Slovenskej republiky a partnermi a v mediálnej spolupráci s časopisom Vodní hospodářství bienálna konferencia “Kaly a odpady 2018″. Pre bližšie informácie prosím kliknite na názov podujatia.

10. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”

logo rekonstrukcie SS a COV 2017

V dňoch 16. – 18.10.2017 sa v Podbanskom v Grand hoteli Permon konala pod záštitou Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava, v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS jubilejná 10. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”. Pre bližšie informácie a 2. cirkulár konferencie s programom prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2016

4_ov_2016

V dňoch 19. – 21. 10. 2016 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnila 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2016“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Pre Zhodnotenie 9. bienálnej konferencie Odpadové vody 2016 a fotogalériu podujatia, prosím kliknite na názov podujatia.