Odborný seminár AQUA 2016 “Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?”

aqua2015 obrazok

Dňa 16. 06. 2016 sa v rámci 21. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2016 uskutoční pod záštitou AČE SR a OEI FCHPT STU odborný seminár “Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?”. Pre bližšie informácie o podujatí prihlášku a program k podujatiu, prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2016

ov2016

V dňoch 19. – 21. 10. 2016 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách bude konať 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2016“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Pre bližšie informácie o podujatí, prosím kliknite na názov podujatia.

18. Valné zhromaždenie AČE SR

ACESR_logo

Dňa 16.03.2016 sa v Hoteli Senec – Slnečné jazerá, Senec uskutočnilo 18. Valné zhromaždenie AČE SR, spojené s odborným seminárom dvoch korporatívnych členov PURECO s.r.o. a BDL Consult, s.r.o. Pre bližšie informácie o tomto podujatí, prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou KALY A ODPADY 2016

IMG_2622

V dňoch 17. – 18. marca 2016 sa pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky, CzWA – Asociace pro vodu ČR a Oddelena environmetnálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava konala v Senci, v hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou “KALY A ODPADY 2016″. Pre bližšie informácie o podujatí, zhrnutie ku konferencii a fotogalériu, prosím kliknite na názov podujatia.

Spoločné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v Skalici

2_Skalica 2015_

V dňoch 25. – 26. novembra 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v hoteli sv. Ľudmila v Skalici. Toto stretnutie nadväzovalo na podobné stretnutia, ktoré sa konali v minulosti. Pre bližšie informácie o tomto stretnutí prosím kliknite na názov podujatia.