Kaly a odpady 2020

Prezentacny obrazok KaO 2020

V dňoch 19. – 20. marca 2020 sa pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky, CzWA – Asociace pro vodu ČR a Oddelena environmetnálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava bude konať v Hoteli Senec v Senci konferencia s medzinárodnou účasťou “KALY A ODPADY 2020″. Pre bližšie informácie prosím kliknite na názov podujatia.

11. bienálna konferencia REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČOV

vuvh 2019

V dňoch 15. – 17.10.2019 sa v Podbanskom konala pod záštitou Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou (člen ZSVTS) a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH Bratislava (člen ZSVTS) 11. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”. Pre bližšie informácie o tomto podujatí, prosím kliknite na názov podujatia.

21. Valné zhromaždenie AČE SR

Dňa 14.03.2019 sa v Hoteli Bratislava v Bratislave uskutočnilo 21. Valné zhromaždenie AČE SR, spojené s odborným seminárom korporatívneho člena AČE SR – HYDROTECH, a.s. Valné zhromaždenie bolo v čase od 09:30 do 13:00 otvorené len pre členov AČE SR a pozvaných hostí. Odborný seminár so začiatkom o 13:00 bol otvorený aj pre nečlenov AČE SR. Pre bližšie informácie prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2018

Odpadove vody2018

V dňoch 17. – 19.10. 2018 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnila 10. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2018“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Pre bližšie informácie o podujatí, program, zhrnutie ku konferencii a fotogalériu prosím kliknite na názov podujatia.

Slávnostné Valné zhromaždenie AČE SR pri príležitosti 20. výročia založenia

Pozvánka a program podujatia 13092018

Dňa 13. septembra 2018 sa na lodi Martin konalo slávnostné Valné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie čistiarenských expertov SR. Začiatok plavby bol v Osobnom prístave v Bratislave, Pontón 52, Nástupište 1, trasa plavby Bratislava – Hainburg a späť. Pre bližšie informácie o podujatí, zhrnutie podujatia a fotogalériu prosím kliknite na názov podujatia.

Odborný seminár AQUA 2018 “20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”

AQUA2018

Dňa 13. júna 2018 sa v rámci 22. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI ÚChEI FCHPT STU Bratislava odborný seminár “20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”. Pre bližšie informácie o podujatí prosím kliknite na názov podujatia.