Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2018

Odpadove vody2018

V dňoch 17. – 19.10. 2018 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutoční 10. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2018“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Pre bližšie informácie o podujatí a 1. cirkulár prosím kliknite na názov podujatia.

Bienálna konferencia “Kaly a odpady 2018″

Kaly a odpady 2018

V dňoch 20. – 21. júna 2018 sa v Brne bude konať pod záštitou Asociace pro vodu ČR – odborná skupina Kaly a odpady, v spolupráci s Asociáciou čistiarenských expertov Slovenskej republiky a partnermi a v mediálnej spolupráci s časopisom Vodní hospodářství bienálna konferencia “Kaly a odpady 2018″. Pre bližšie informácie prosím kliknite na názov podujatia.

Slávnostné Valné zhromaždenie AČE SR pri príležitosti 20. výročia založenia

Pozvánka a program podujatia 13092018

Asociácia čistiarenských expertov SR Vás srdečne pozýva na slávnostné Valné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia založenia, ktoré sa bude konať dňa 13. septembra 2018 o 13.00 hod. na lodi Martin. Začiatok plavby bude v Osobnom prístave v Bratislave, Pontón 52, Nástupište 1, trasa plavby Bratislava – Hainburg a späť. Pre bližšie informácie o podujatí prosím kliknite na názov podujatia.

Odborný seminár AQUA 2018 “20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”

AQUA2018

Dňa 13. júna 2018 sa v rámci 22. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI ÚChEI FCHPT STU Bratislava odborný seminár “20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”. Pre bližšie informácie o podujatí prosím kliknite na názov podujatia.