10. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”

logo rekonstrukcie SS a COV 2017

V dňoch 16. – 18.10.2017 sa v Podbanskom v Grand hoteli Permon konala pod záštitou Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava, v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS jubilejná 10. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”. Pre bližšie informácie a 2. cirkulár konferencie s programom prosím kliknite na názov podujatia.

19. Valné zhromaždenie AČE SR

VZ_2017_1

Dňa 02.03.2017 sa v Kaštieli v Mojmírovciach uskutočnilo 19. Valné zhromaždenie AČE SR, spojené s odborným seminárom s exkurziou. Pre bližšie informácie a fotogalériu z podujatia, prosím kliknite na názov podujatia.

Odborný seminár AQUA 2016 “Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?”

aqua2016_3

Dňa 16. 06. 2016 sa v rámci 21. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2016 uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI FCHPT STU odborný seminár “Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?”. Pre bližšie informácie o podujatí, program k podujatiu, fotogalériu a prednášky, prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2016

4_ov_2016

V dňoch 19. – 21. 10. 2016 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnila 9. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2016“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Pre Zhodnotenie 9. bienálnej konferencie Odpadové vody 2016 a fotogalériu podujatia, prosím kliknite na názov podujatia.

Konferencia s medzinárodnou účasťou KALY A ODPADY 2016

IMG_2622

V dňoch 17. – 18. marca 2016 sa pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky, CzWA – Asociace pro vodu ČR a Oddelena environmetnálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava konala v Senci, v hoteli Senec konferencia s medzinárodnou účasťou “KALY A ODPADY 2016″. Pre bližšie informácie o podujatí, zhrnutie ku konferencii a fotogalériu, prosím kliknite na názov podujatia.