Odborný seminár AQUA 2018 “20. rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku”

Dňa 13. júna  2018 sa v rámci 22. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2018 uskutočnil pod záštitou AČE SR a OEI ÚChEI FCHPT STU Bratislava odborný seminár “20. rokov čistenia odpadových vôd na SlovenskuBližšie informácie o tomto odbornom seminári si môžete prezrieť v priloženom programe a prihláške k podujatiu.

Program a prihláška na seminár AQUA 2018

Prednášky

GaalovaA_MZPSR

BelicaP_VUVH

NamerJ_ADConsultas

DrtilM_OEI FChPT STU

DuroskaP_PVSas