Programové vyhlásenie

Kliknutím na priložený odkaz si môžete prezrieť a stiahnuť aktuálne programové vyhlásenie AČE SR. Programové vyhlásenie AČE SR