2007

V roku 2007  boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

9. Valné zhromaždenie AČE SR

Odborný seminár, AQUA 2007

Konferencia “Odpadové vody 2007″