2006

V roku 2006 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

 8. Valné zhromaždenie AČE SR

Konferencia “Odpadové vody 2006″