2005

V roku 2005 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

Konferencia “Čistenie odpadových vôd a implementcia RSV v CEE dunajských krajinách”