Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV

6. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou “Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd sa konala 21.- 23.10.2009 v Podbanskom.

Viac informácií  k uvedenému podujatiu nájdete na webovej adrese: http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/news/56/88/Rekonstrukcie-stokovych-sieti-a-cistiarni-odpadovych-vod

Kliknutím na priložený link si môžete prezrieť a stiahnuť program konferencie Program .