22. Valné zhromaždenie AČE SR – ZMENA TERMÍNU KONANIA

logo ace nove male

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ste si určite všimli, protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu nabrali na intenzite. Rušia sa športové, kultúrne aj spoločenské akcie, zatvárajú sa školy, aj kultúrne ustanovizne. Preto sa výbor AČE SR rozhodol presunúť termín Valného zhromaždenia z 18. marca 2020 na 26. mája 2020 o 14,00 v hoteli Senec.

S pozdravom

Igor Bodík

predseda AČE SR

Valné zhromaždenie bude v čase od 14:00 do 16:30 otvorené len pre členov AČE SR a pozvaných hostí. Prezentácia korporatívneho člena AIRCONSULTING s.r.o. so začiatkom o 16:30 bude otvorená aj pre nečlenov AČE SR.

Pozvanka VZ ACE SR 2020