07.02.2023, EWA Webinar „Revision of the Urban Waste Water Treatment Directive“ – Webinar with Michel Sponar

Dňa 07.02.2023 v čase od 10:00 do 11:30 sa bude konať  online seminár organizovaný EWA na tému revízie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Online seminár je bezplatný.

Bližšie informácie o seminári a k registrácii nájdete na: https://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/UWWTD.html