Seminár „Revízia Smernice 271/91/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká?“ – Prednášky z podujatia

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

dňa 15.3.2023 sa konal online seminár na tému „Revízia Smernice 271/91/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká?„.

Bližšie informácie o online seminári nájdete v priloženej pozvánke   Webinár Novela 271-91

Prednášky z podujatia sú dostupné tu: D. Thalmeinerová  M. Sokáč  M. Drtil a M. Bilanin I. Bodík O. Beneš