Odborný seminár „Trvalo udržateľná voda a Zelené financie“

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

dňa 24.11.2023 sa uskutoční  v Falkensteiner Hotel Bratislava odborný seminár „Trvalo udržateľná voda a Zelené financie“, organizovaný SSCHI v spolupráci s Asociáciou čistiarenských expertov AČE SR a spoločnosťou PEDAL Consulting.  Odborný seminár bude venovaný dvom aktuálnym témam z prostredia priemyselnej výroby, a to Manažment priemyselných vôd a Financovanie dekarbonizačných opatrení v priemysle. Súčasťou programu  budú prednášky expertov z oblasti vodného hospodárstva o praktických skúsenostiach s úpravou a čistením vody, ako aj prednášky venované financovaniu projektov zvyšujúcich udržateľnosť priemyselných výrob, tzv. zelené financie.

Bližšie informácie k odbornému semináru sú dostupné na:

https://www.sschi.sk/udalost/udrzatelna-voda-a-zelene-financie/