Odborný seminár AQUA 2020 “Zápach environmentálnych prevádzok – nutnosť alebo nedokonalosť? ” – PREDNÁŠKY Z WEBINÁRA K DISPOZÍCII

Vážení členovia AČE SR, odborní a ostatní partneri,
V dôsledku nepriaznivých epidemiologických opatrení sa pôvodne plánovaný seminár neuskutočnil v rámci 23. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2020, ale bol realizovaný dňa 30.9.2020 ako online webinár.
Program podujatia: AQUA 2020 webinár
Prednášky prezentované na seminári: