Konferencia priemyselné emisie KPE 2022

Dňa 15. 06. 2022 sa bude konať „Konferencia priemyselné emisie KPE 2022“, ktorá bude organizovaná ako sprievodná akcia medzinárodnej výstavy AQUA 2022, ktorej súčasťou bude aj slávnostné vyhlásenie laureátov súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike, organizovanej z poverenia MŽP SR  asociáciou ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke s programom:  ASPEK_Pozvánka a Program KPE 2022

Registračný formulár: ASPEK_KPE 2022_RegistracnyFormular