INFORMÁCIE O ZMENE TERMÍNU KONANIA INÝCH ODBORNÝCH PODUJATÍ

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto by sme Vás chceli informovať  o zmene termínov niektorých odborných podujatí, ktoré nie sú organizované priamo AČE SR, ale máme k dispozícii informácie o zmene termínu konania. Nižšie prikladáme linky, kde sú  uvedené bližšie informácie. Prípadne, ak máte v dohľadnej dobe rezervovanú účasť na inom odbornom podujatí, je potrebné sledovať stránku organizátora, kde bývajú uvedené informácie o zmenách.

Medzinárodná výstava IFAT

https://ifat.de/en/trade-fair/trade-fair-profile/latest-information/

XXV. ročník konference „Nové metody a postupy pri provozování ČOV“

https://www.vhos.cz/cs/novinky/seminar-2020-1-1-1-10227

Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí 2020

https://www.tretiruka.cz/konference/

Ostatné podujatia organizované pod záštitou CZWA

https://www.czwa.cz/