15. bienální konference CzWA VODA 2023 – 1. cirkulár podujatia a informácie k podujatiu

Vážený členovia i nečlenovia AČE SR,

V dňoch 20. – 22. septembra 2023 sa bude v meste Litomyšl konať 15. bienálna konferencia CzWA VODA 2023.

Informácie k podujatiu sú dostupné v 1. cirkulář 15. bienální konference CzWA VODA 2023 a na https://www.bienalkaczwa.cz/

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky zároveň otvára bezplatnú účasť na 15. bienálnej konferencii CzWA VODA 2023 pre 10 mladých „čistiarenských“ študentov, doktorandov alebo pracovníkov v odbore mladším ako 35 rokov, ktorí zašlú na konferenciu abstrakt (poster, prednáška) príspevku, v ktorom sú uvedení ako prvý autor, bude účasť na konferencii plne hradená zo strany AČE SR.

Podmienky pre získanie dotácie zo strany AČE:
– téma príspevku by mala zodpovedať zameraniu Asociácie (kanalizácie, čistenie odpadových vôd, spracovanie kalov, a pod.)
– prvý autor musí mať v čase konania konferencie menej ako 35 rokov
– do 1. marca 2023 zašle abstrakt na adresu zuzana.matulova@epra.sk
– komisia AČE vyberie 10 najlepších príspevkov, ktorým bude hradená účasť na konferencii VODA 2023
– do 15. marca 2023 autori vybraných príspevkov zaregistrujú svoj abstrakt v registračnom systéme konferencie VODA 2023
– vložné a ubytovanie bude následne hradené vybraným účastníkom Asociáciou
– aktívne sa zúčastni na konferencii VODA 2023 (prednáška, poster)