13. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ – 1. cirkulár a žiadosť o príspevky

Vážení členovia i nečlenovia AČE SR,

v termíne 18. – 20. 10. 2023 sa bude v hoteli Podbanské konať 13. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“.

Bližšie informácie nájdete v priloženom 1. cirkulári so žiadosťou o príspevky: Rekonstrukcie SS a ČOV_2023_1.cirkular a ziadost o prispevky

Ďalšie informácie nájdete na www.vuvh.sk