Slávnostné Valné zhromaždenie AČE SR pri príležitosti 20. výročia založenia | ACESR

Slávnostné Valné zhromaždenie AČE SR pri príležitosti 20. výročia založenia

Pozvánka a program podujatia 13092018

Asociácia čistiarenských expertov SR Vás srdečne pozýva na slávnostné Valné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia založenia, ktoré sa bude konať dňa 13. septembra 2018 o 13.00 hod. na lodi Martin. Začiatok plavby bude v Osobnom prístave v Bratislave, Pontón 52, Nástupište 1, trasa plavby Bratislava – Hainburg a späť.

Všetci členovia AČE SR sú srdečne pozvaní, vstup majú zdarma, avšak je potrebné sa vopred na podujatie prihlásiť.

Pozvánka a program podujatia 13092018