Odborný seminár “Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV”

Odborny seminar 052018

Dňa 15. mája 2018 sa v Piešťanoch v Hoteli Park uskutoční pod záštitou AČE SR a OEI ÚCHEI FCHPT STU odborný seminár “Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV”. Bližšie informácie o tomto odbornom seminári si môžete prezrieť v priloženom dokumente, v ktorom nájdete prihlášku a program odborného seminára.

Pozvánka_Prihláška_Program_Odborný seminár