Štatút odbornej skupiny

Štatút odbornej skupiny AČE SR “Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd” si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na:

Štatút odbornej skupiny Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd