Odborné skupiny

Bližšie informácie o odborných skupinách AČE SR nájdete na priložených odkazoch:

Malé a domové ČOV

Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd