staršie

Pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

2007   http://acesr.sk/odborne-akcie/starsie/2007-2/

2006   http://acesr.sk/odborne-akcie/starsie/2006-2/

2005   http://acesr.sk/odborne-akcie/starsie/2005-2/