2017

V roku 2017 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

19. Valné zhromaždenie AČE SR   http://acesr.sk/odborne-akcie/2017-2/19-valne-zhromazdenie-ace-sr/

10. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”   http://acesr.sk/odborne-akcie/2017-2/10-bienalna-konferencia-rekonstrukcie-stokovych-sieti-a-cov/