2017

V roku 2017 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

19. Valné zhromaždenie AČE SR

10. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”