2016

V roku 2016 boli  pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

18. Valné zhromaždenie  http://acesr.sk/odborne-akcie/2016-2/18-valne-zhromazdenie-ace-sr/

Odborný seminár, AQUA 2016  http://acesr.sk/odborne-akcie/2016-2/odborny-seminar-aqua-2016/