2016

V roku 2016 boli  pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

18. Valné zhromaždenie

Odborný seminár, AQUA 2016

Odpadové vody 2016

Kaly a odpady 2016

Spoločné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v Skalici