2015

V roku 2015 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

17. Valné zhromaždenie AČE SR

9. bienálna konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”

11. bienálna konferencia a výstava “VODA 2015″