2013

V roku 2013 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

15. Valné zhromaždenie AČE SR

Konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”

Konferencia a výstava “VODA 2013″