2012

V roku 2012 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

14. Valné zhromaždenie AČE SR

Konferencia “Kaly a odpady 2012″

Odborný seminár, AQUA 2012

Konferencia “Odpadové vody 2012″

Zájazd AČE SR  na IFAT 2012