2011

V roku 2011 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

13. Valné zhromaždenie AČE SR

Odborný seminár “Prínosy rozšíreného monitoringu a riadenia mestských ČOV”

Odborný seminár, AQUA 2011