2009

V roku 2009 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

11. Valné zhromaždenie AČE SR

Odborný seminár, AQUA 2009

Konferencia “Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV”