2008

V roku 2008 boli pod záštitou alebo v spolupráci s AČE SR organizované nasledujúce odborné akcie:

Konferencia “Kaly a odpady 2008″

Odborný seminár k domovým čistiarňam odpadových vôd

Odborný seminár, AQUA 2008

Konferencia “Odpadové vody 2008″