Základné dokumenty

 Základné dokumenty AČE SR si môžete prezrieť a stiahnuť  kliknutím na uvedené odkazy:

Stanovy AČE SR

Organizačný poriadok AČE SR

Volebný poriadok AČE SR

Rokovací poriadok AČE SR

Zásady hospodárenia AČE SR

Programové vyhlásenie AČE SR