Členovia výboru AČE

Aktuálne zloženie výboru:

prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana Matulová, PhD. (podpredseda a zástupca pre zahraničnú spoluprácu)
Ing. Miloš Dian (sekretár)
Ing. Peter Németh, PhD. (hospodár)
Ing. Peter Belica, PhD. (člen výboru)
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (člen výboru)
Ing. Zuzana Imreová, PhD. (člen výboru)