Členovia výboru AČE

Aktuálne zloženie výboru:

prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava (predseda)
Ing. Marián Bilanin, PhD., Veolia StVPS Banská Bystrica (podpredseda)
Ing. Miloš Dian, AVS Bratislava (sekretár)
Ing. Peter Németh, PhD., Duslo Šaľa (hospodár)
Ing. Peter Belica, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Ing. Zuzana Matulová, PhD., Epra s.r.o. (zástupca AČE SR v EWA)