Orgány

Podrobné informácie o organizačnej štruktúre a orgánoch AČE SR si môžete prezrieť a stiahnuť na uvedených odkazoch:

Organizačná štruktúra

Valné zhromaždenie

Výbor

Revízna komisia