Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020 a KALY A ODPADY 2020 – 1. cirkulár a predbežná prihláška

OV a KaO 2020

V dňoch 14. – 16. 10. 2020  sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách bude konať  11. bienalna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020 a 28. konferencia s medzinárodnou účasťou KALY A ODPADY 2020.

 

1. cirkulára a predbežná prihláška:

1.cirkular_OV a KaO 2020_Zakladne informacie     1.cirkular_OV a KaO 2020_Predbezna prihlaska