Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2018

Odpadove vody2018

V dňoch 17. – 19.10. 2018 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutoční 10. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2018“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Nižšie si môžete prezrieť a stiahnuť predbežnú prihlášku a výzvu pre autorov a 1. cirkulár podujatia.

1. cirkulár Odpadové vody 2018

Predbežná prihláška a výzva pre autorov Odpadové vody 2018