Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2018

Odpadove vody2018

V dňoch 17. – 19.10. 2018 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnila 10. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2018“, organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava. Nižšie si môžete prezrieť a stiahnuť bližšie informácie k podujatiu.

2.cirkulár Odpadové vody 2018

2.cirkulár Odpadové vody 2018 – Pozvánka

Program Odpadové vody 2018