Kaly a odpady 2020 – ZMENA TERMÍNU KONANIA A OSTATNÉ INFORMÁCIE

Prezentacny obrazok KaO 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ste si určite všimli, protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu nabrali na intenzite. Rušia sa športové, kultúrne aj spoločenské akcie, zatvárajú sa školy, aj kultúrne ustanovizne. Preto sa organizačný a programový výbor konferencie Kaly a odpady 2020 rozhodol presunúť termín konferencie z 19. a 20. marca 2020 na 27. a 28. mája 2020Prosíme Vás o vyjadrenie, či Vám tento termín vyhovuje a želáte si zostať v evidencii účastníkov konferencie, alebo chcete svoju účasť na konferencii stornovať. Ak pretrváva Váš záujem o konferenciu v novom termíne, rezervujte si ubytovanie v hoteli Senec na tento termín podľa pokynov v druhom cirkulári konferencie. Ak ste nedostali z hotela Senec informáciu o zrušení rezervácie ubytovania v pôvodnom termíne, zrušte si ju prosím mailom alebo telefonicky. Informujte o tomto presune termínu aj svojich kolegov.

S pozdravom

M. Hutňan

Za organizačný a programový výbor konferencie Kaly a odpady 2020