Kaly a odpady 2020

Prezentacny obrazok KaO 2020

Kaly a odpady 2016

V dňoch  19. – 20. marca 2020 sa pod záštitou Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky, CzWA – Asociace pro vodu ČR a Oddelena environmetnálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava bude konať v Hoteli Senec v Senci konferencia s medzinárodnou účasťou “KALY A ODPADY 2020″.

Bližšie informácie o uvedenom podujatí sú uvedené v priloženom 1. cirkulári k podujatiu, ktorého súčasťou je aj prihláška na podujatie.

Kaly a odpady 2020