Členská základňa

Členská základňa AČE je tvorená individuálnymi a korporatívnými členmi AČE. Aktuálny zoznam individuálnych a korporatívnych členov AČE SR si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na priložené odkazy:

Zoznam individuálnych členov AČE SR 2602_2020

Zoznam korporatívnych členov AČE SR 02_2020

Bližšie podmienky a postupy pri prijímaní nových členov AČE SR, ako aj jednotlivé členské príspevky a spôsob ich úhrady sú uvedené v časti Ako sa stať členom .